Materiały do spawania
stali nierdzewnej i kwasoodpornej


  • elektrody i drut do spawania stali nierdzewnej metodą TIG, MIG, łukiem plazmowym i spawania łukiem krytym (pod topnikiem),
  • elektrody otulone do spawania stali nierdzewnej metodą łuku krytego,
  • elektrody rdzeniowe (wypełnione topnikiem) do spawania metodą łuku metalowego,
  • elektrody tasmowe do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego,
  • topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużloewego,
  • pasta do wytrawiania

 
 


Drut do spawania metodą MIG
Drut o srednicach 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 mm. Waga opakowania drutu w zwojach 15 kg.
 
 
 

 

Spawanie zmechanizowane lub z użyciem robotów
Ekonomiczne opakowanie do spawania zmechanizowanego i z użyciem robotów. Elektrody wystepują w srednicach 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, mm. Bębny dostępne są w dwóch rozmiarach. Waga drutu około 150/300 kg, wysokosć 10/820 mm.

Elektrody rdzeniowe
Drut o srednicach 0.9, 1.2, 1.6 mm. Waga drutu w zwoju 15 kg.
 
 
 
 

 


Drut do spawania metodą TIG
Drut o srednicach 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0, 5.0 mm. Waga
opakowania 5 kg. Długosć 1000 mm. Opakowanie kartonowe.
Elektrody otulone
Srednica 1.6, 2.0, 2.5, 3.25, 4.0, 5.0 mm. Długosć 300, 350, 400, 450 mm. Opakowanie plastikowe.
Tiksotropowa pasta do wytrawiania
Butelki plastikowe 2 lub 10 kg.

Elektrody tasmowe do spawania łukiem krytym
Elektrody tasmowe o rozmiarach 0.5 x 30, 60, 90, 120; 0.4 x 25, 50, 75, 150 mm. Zwój o wewnętrznej srednicy 305 mm. Waga do 500 kg.
Drut do spawania łukiem krytym
Drut o srednicy 2.0, 2.4, 3.2, 4.0, 5.0 mm. Waga drutu 28 kg.

 

Topniki
Topniki w stalowych bębnach o wadze 25 kg.

 


 
 
Lp
Kod
 
Nazwa
Cena netto/kg
drut spawalniczy do TIG w gatunku 308
1
2
3
4
5
R.19.9.LSI-1,00-1000
R.19.9.L-1,20-1000
R.19.9.L-1,60-1000
R.19.9.L-2,00-1000
R.19.9.L-2,40-1000
TIG
TIG
TIG
TIG
TIG
Drut spawalniczy AWS 308LSI
Drut spawalniczy AWS 308L
Drut spawalniczy AWS 308L
Drut spawalniczy AWS 308L
Drut spawalniczy AWS 308L
44,62
41,62
36,00
32,57
31,23
drut spawalniczy do TIG w gatunku 316
6
7
8
9
10
11
R19.12.3.L-1,00-1000
R19.12.3.L-1,20-1000
R19.12.3.L-1,60-1000
R19.12.3.L-2,00-1000
R19.12.3.L-2,40-1000
R.19.12.3.L-3,20-1000
TIG
TIG
TIG
TIG
TIG
TIG
Drut spawalniczy AWS 316L
Drut spawalniczy AWS 316L
Drut spawalniczy AWS 316L
Drut spawalniczy AWS 316L
Drut spawalniczy AWS 316L
Drut spawalniczy AWS 316L
50,70
47,12
41,42
38,60
37,16
37,16
drut spawalniczy do MIG w gatunku 308 i 316
11
12
13
W19.9.LSI-0,80-LW15K
W19.9.LSI-1,60-LW15K
W19.12.3.LSI-1,00-LW15K
MIG
MIG
MIG
Drut spawalniczy AWS 308LSI
Drut spawalniczy AWS 308LSI
Drut spawalniczy AWS 308LSI
36,46
zapytanie
38,73

 
Lp
Kod
Pakowanie
Cena netto/pudełko
elektrody do stali nierdzewnej w gatunku 308
1
2
3
4
Elektroda E19.9.LR-2,00-300
Elektroda E19.9.LR-2,50-350
Elektroda E19.9.LR-3,25-350
Elektroda E19.9.LR-4,00-350
1 pud.=1,6kg=129 szt.
1 pud.=1,5kg=80 szt.
1 pud.=4,1kg=111 szt.
1 pud.=4,1kg=76 szt.
92,61
95,34
175,09
168,56
elektrody do stali nierdzewnej w gatunku 316
5
6
7
8
Elektroda E19.12.3.LR-2,00-300
Elektroda E19.12.3.LR-2,50-350
Elektroda E19.12.3.LR-3,25-350
Elektroda E19.12.3.LR-4,00-350
1 pud.=1,6kg=135 szt.
1 pud.=1,7kg=89 szt.
1 pud.=4,3kg=118 szt.
1 pud.=4,3kg=78 szt.
101,77
114,05
208,83
197,72

 

I home I zamów katalog I kontakt I